Psychoterapie lidsky a logicky

Psychoterapie a psychologické poradenství pro dospělé

Psycholog Praha 8

Mgr. Ing. Irena Semančíková (Košíčková)

Služby Kdo jsem
Křesla

Motáte se dokola v podobných problémech znovu a znovu a nevíte, jak z bludného kruhu ven? Máte trápení? Zažíváte obtížnou životní situaci? Potřebujete v životě změnu? Pak je psychoterapie ta správná cesta právě pro Vás.

Je vůbec možné něco změnit? Co můžeme vždy ovlivnit, jsme my sami. Psychoterapie je prokazatelně účinný postup na cestě ke změně. Psychoterapeut je odborný průvodce na této cestě. Psychoterapeut jako odborník Vás v rámci konzultací úspěšně provede cestou k Vašemu cíli.

Psychoterapie probíhá v atmosféře porozumění, vcítění a bezpečí. Po celou dobu konzultace Vám budu pečlivě naslouchat a poskytovat Vám oporu. Budu se zaměřovat na Vás a Vaše individuální potřeby.

Kognitivně-behaviorální psychoterapie (KBT)

Ve své praxi využívám principy kognitivně-behaviorálního přístupu. Kognitivně-behaviorální psychoterapie jako způsob práce představuje jasný a srozumitelný postup na cestě k vyjasnění potíží, porozumění sobě samému a realizaci možných řešení na cestě k lepšímu životu. Je to ucelený biopsychologický přístup, který zohledňuje individualitu každého člověka a zároveň umožňuje účelně dosáhnout stanovených cílů.

Kognitivně-behaviorální psychoterapie je účinný, empirický přístup založený na důkazech. Výsledky výzkumných studií (Roffman, Marci, Click, Dougherty, & Rauch, 2005; Craighead, Hart, Wilcoxon Craighead, & Ilardi, 2002; Chambless & Ollendick, 2001; a další) poukazují na jasné důkazy o efektivitě kognitivně-behaviorálního přístupu.

Terapie zaměřená na emoce (EFT, Emotionally Focused Therapy)

Zejména při práci s páry využívám přístup zaměřený na emoce (EFT). Jedná se o krátkodobou terapii, jejímž tvůrcem byla v 80. letech Dr. Sue Johnson. EFT jako efektivní manželská terapie se zabývá rozvojem bezpečné citové vazby vzájemnou dostupností a pozitivními interakcemi mezi partnery. Reagování na druhého a emocionální zapojení jsou základem bezpečné citové vazby.

Všichni potřebujeme v partnerském vztahu vnímat blízkost, bezpečí a cítit, že jsme milováni. Nepohoda ve vztahu podporuje nejistotu citové vazby a vede k chování, které rozbíhá negativní cyklus interakcí, pár se tak zasekne a nemůže z kruhu ven. Studie EFT terapie ukazují 70 – 73 % zlepšení (Johnson, 2003).

Objednat se Logo
Irena Košíčková

Nikdy jste na psychoterapii nebyli a nevíte přesně, jak si to představit a jestli je to pro Vás vůbec vhodné?

Psychoterapie s psychologem je pravidelné setkávání se a povídání o tom, co Vás trápí. Frekvence setkávání bývá nejčastěji jednou za týden nebo jednou za dva týdny, záleží na domluvě, jak to terapeutovi i klientovi dává smysl. Celková doba psychoterapie záleží hodně na typu problému, který je k řešení. Obecně to bývá v řádu měsíců.

Obsahem psychoterapie je probrat, jaký se objevil problém. Naučíte se přesně analyzovat, co se s Vaší psychikou děje v konkrétním okamžiku. Můžete tak přesněji porozumět, co se v danou chvíli s Vámi děje. Důležité je také propojení s tím, proč se Vám takové věci dějí. Většinou to není náhodou a spousta potíží souvisí s naším dětstvím a obecně zážitky, které nás v životě potkaly. Na ty je také dobré zaměřit v terapii pozornost a probrat, co se tehdy dělo, jaký to mělo emoční význam.

Staré zážitky je možné v rámci terapie zpracovat, což vede k tomu, že už nebudou tak emočně žhavé a nebudou tolik zasahovat do současného života. V rámci terapie se můžete také naučit techniky a nástroje, jak ovlivnit svoji psychiku - myšlenky, emoce, tělesné projevy chování. Když se všechny výše uvedené složky dají dohromady, ukazuje se, že výsledkem je výrazné zvýšení spokojenosti v životě.

Způsob psychoterapeutické práce

Každý psycholog / psychoterapeut pracuje různým způsobem. Existují různé psychoterapeutické výcviky, ve kterých se terapeuti učí terapeutickým dovednostem, a každý zahrnuje jiný způsob práce. Některé se více zaměřují na aktuální prožívání, některé na nácvik chování, některé na racionalitu a některé se snaží integrovat.

Výzkumné studie ukazují, že všechny přístupy vedou k větší spokojenosti klientů, není tedy možné vybrat si obecně špatně. Jde jen o to, že se jiným způsobem dostanete ke stejným výsledkům. Zároveň určitý způsob práce Vám může být skutečně sympatičtější než jiný. Stejně tak to mají sami psychoterapeuti, kteří mají také svoje osobnosti a každý pracuje způsobem, který je mu nejbližší.

Já ve své práci využítávm psychoterapeutického výcviku v KBT (kognitivně-behaviorální terapie) a často jej kombinuji s principy ostatních terapeutických směrů podle aktuální potřeby (zejména principy schematerapie, terapie zaměřené na emoce a gestalt terapie).

Jaký je obecně rozdíl mezi psychologem, psychoterapeutem a psychiatrem

Psycholog je člověk, který vystudoval pětiletý magisterský obor psychologie na univerzitě. Psychiatr je lékař, který se zaměřuje ve své praxi na obor psychiatrie.

Psychoterapeuti jsou lidé, kteří absolvovali pětiletý akreditovaný psychoterapeutický výcvik (ten není podmíněn studiem určitého oboru, tj. může ho absolvoval psychiatr, psycholog i člověk s jinou profesí, např. sociální pracovník).

Psycholog se obecně ve své práci zaměřuje spíše na obsah trápení klienta, hodně si s klientem povídá, využívá psychologických a psychoterapeutických prostředků. Psycholog nemůže předepsat psychiatrickou medikaci. Často zároveň bývá absolventem psychoterapeutického výcviku.

Psychiatr může předepisovat psychiatrickou medikaci a pokud je absolventem psychoterapeutického výcviku, může provádět také psychoterapii, tj. s klientem si povídá o podstatě jeho potíží a psychologickými prostředky působí na psychiku klienta.

Objednat se

Dobrý den, aktuálně nemohu přijmout nové klienty.

V sekci Aktuality/Adresář terapií naleznete odkazy na některé z kolegů psychoterapeutů. Držím palce a přeji krásný den!

×