+420 739 055 947
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O psychoterapii

 
 
 
 

Co Vám psychoterapie může přinést?

 
 • vyjasnění problematické situace
 • schopnost sebeanalýzy vlastní psychiky
 • porozumění specifikům vlastní povahy
 • porozumění vztahovým mechanismům
 • rozvoj osobních a sociálních kompetencí
 • větší svobodu v životě
 • vyšší životní spokojenost
 • lepší schopnost adaptability
 • schopnost účinně relaxovat
 • pocit pohody
 • zvýšené sebevědomí
 
 

Charakter potíží, se kterými ke mně klienti nejčastěji přichází:

 
 • potíže ve vztazích, konflikty
 • obtíže v komunikaci
 • potíže v práci
 • nespokojenost v životě
 • psychosomatické obtíže (např. bolesti zad, hlavy, břicha apod.)
 • potíže v intimním životě
 • životní krize, ztráty
 • specifické psychické potíže (např. deprese, strach, úzkostné potíže apod.)
 

Individuální, párové konzultace a koučink představují odborné psychologické poradenství šité na míru pro Vás podle toho, co zrovna ve Vaší situaci potřebujete.

 
 
 

INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOTERAPIE

 
Nabízím individuální psychoterapii pro dospělé. V rámci individuálních psychoterapeutických konzultací se s klienty zaměřuji zejména na následující oblasti:

 • podpora ve složité životní situaci
 • analýza situace – přesnější orientace v situaci a vlastní psychice
 • analýza možností řešení současného stavu
 • postup odbornými metodami až k jádru potíží
 • hledání výhodnějších alternativ myšlení, prožívání a jednání
 • upevňování dosažených změn, rozšíření možností v životě
 • zvýšení odolnosti
 
 
 
 

PÁROVÁ PSYCHOTERAPIE

 
Konzultace v rámci párové psychoterapie přináší zejména pohled nezávislého a neutrálního člověka, který je navíc odborníkem v oblasti psychologie a fungování jedince ve vztazích. V rámci párových psychoterapeutických konzultací se s klienty zaměřuji zejména na následující oblasti:

 • analýza vztahového systému
 • porozumění vztahovým mechanismům
 • zvýšení schopnosti řešení problémů v páru
 • komunikace v páru
 • práce na funkčnějších strategiích ve vztahu
 
 
 
 

KOUČINK

 


Kognitivně-behaviorální koučink je přístup založený na důkazech s důrazem na praktické využití v každodenním životě. V rámci koučinku se s klienty zaměřuji zejména na následující oblasti:

 • stanovování cílů v pracovním a osobním životě
 • budování seberegulačního procesu k dosažení cílů
 • zvýšení efektivity
 • změnu myšlení, prožívání a jednání
 • rozvoj sebedůvěry
 • rozvoj nových perspektiv
 • rozvoj vlastního potenciálu