Logo
úsměv

Služby

Co Vám psychoterapie může přinést?

 • vyjasnění problematické situace
 • schopnost sebeanalýzy vlastní psychiky
 • porozumění specifikům vlastní povahy
 • porozumění tomu, proč se opakují podobné problémy v životě
 • porozumění vztahovým mechanismům
 • rozvoj osobních a sociálních kompetencí
 • větší svobodu v životě
 • vyšší životní spokojenost
 • lepší schopnost adaptability
 • schopnost účinně relaxovat
 • pocit pohody
 • zvýšené sebevědomí

Charakter potíží, se kterými ke mně klienti nejčastěji přichází:

 • opakované potíže ve vztazích, konflikty
 • absence kontaktu s tím, co skutečně sami za sebe chtějí
 • obtíže v komunikaci, potíže s asertivitou, držení vlastních hranic
 • potíže v práci
 • nespokojenost v životě
 • psychosomatické obtíže (např. bolesti zad, hlavy, břicha apod.)
 • potíže v intimním životě
 • životní krize, ztráty
 • specifické psychické potíže (např. deprese, strach, úzkostné potíže apod.)
 • opakované "chyby"
proces pomoci

Psychoterapie online

Psychoterapie je možná také online. Preferuji osobní setkání, které přináší plný terapeutický kontakt, nicméně někdy je třeba se přizpůsobit okolnostem a terapie online může být rovněž velice prospěšná. Ve volbě platformy se plně přizpůsobím, nejčastější jsou Skype, Zoom, Google Meet a WhatsApp.

Individuální, párové konzultace a koučink představují odborné psychologické poradenství šité na míru pro Vás podle toho, co zrovna ve Vaší situaci potřebujete.

Nabízím individuální psychoterapii pro dospělé. V rámci individuálních psychoterapeutických konzultací se s klienty zaměřuji zejména na následující oblasti:

individuální psychoterapie
 • podpora ve složité životní situaci
 • analýza situace – přesnější orientace v situaci a vlastní psychice
 • analýza možností řešení současného stavu
 • postup odbornými metodami až k jádru potíží
 • hledání výhodnějších alternativ myšlení, prožívání a jednání
 • upevňování dosažených změn, rozšíření možností v životě
 • zvýšení odolnosti

Konzultace v rámci párové psychoterapie přináší zejména pohled nezávislého a neutrálního člověka, který je navíc odborníkem v oblasti psychologie a fungování jedince ve vztazích. V rámci párových psychoterapeutických konzultací se s klienty zaměřuji zejména na následující oblasti:

párová psychoterapie
 • analýza vztahového systému
 • porozumění vztahovým mechanismům
 • zvýšení schopnosti řešení problémů v páru
 • komunikace v páru
 • práce na funkčnějších strategiích ve vztahu
 • přerušení "bludného cyklu"

Kognitivně-behaviorální koučink je přístup založený na důkazech s důrazem na praktické využití v každodenním životě. V rámci koučinku se s klienty zaměřuji zejména na následující oblasti:

koučink
 • stanovování cílů v pracovním a osobním životě
 • budování seberegulačního procesu k dosažení cílů
 • zvýšení efektivity
 • změnu myšlení, prožívání a jednání
 • rozvoj sebedůvěry
 • rozvoj nových perspektiv
 • rozvoj vlastního potenciálu
Objednat se