Logo
Lidé

Články

Máte novou známost a nejste si jistí, zda se vrhnout do vztahu a nebo raději ne?

Jak zjistit důveryhodnost potenciálního partnera?

Jak ovlivní partnerský vztah náš život? Bude nám lépe a nebo by bylo lepší nechat si jistotu – být single? Možná si de facto kladete otázku, zda je lepší mizerné manželství a nebo být sám? Neuspokojivý vztah naše zdraví devastuje, nicméně statistika ukazuje, že žít bez partnera je vzhledem k našemu zdraví ještě horší. Je dobře zdokumentováno, že lidé bez partnerů umírají významně dříve.

Výzkumné studie i praxe manželských poraden ukazují, že partnerský vztah znamená produkci oxytocinu (ten je spojen s partnerskou vazbou). Tato látka má výrazně uklidňující efekt na náš organismus.

Zároveň je ale potřeba zdůraznit, že spokojený partnerský vztah je to nejlepší, co nás může potkat. Nejen kvůli naší spokojenosti, ale také kvůli našemu zdraví a věku dožití. Spokojený partnerský vztah znamená +15 let života. Naopak setrvání v nespokojeném partnerském vztahu s nedůvěryhodným partnerem znamená -4 až -8 let života. Pokud bychom se ale rozhodli zůstat sami, bude to ještě horší. Nabízí se tedy otázka, jak poznat, zda je potenciální partner důvěryhodný. Pojďme se na to podívat!

Na prvním místě tady zmíním, že se ukazuje, že lidé, kteří mají tendenci spíše věřit druhým, získávají více, než ti, kteří mají tendenci spíše druhému nevěřit.

Pět kritérií, jak zjistit, zda je Váš potenciální partner vhodný pro dlouhodobý vztah:

Důvěryhodnost

  • Nevěřte někomu, kdo vám lhal. Už vás potenciální partner někdy obelhal? Zažili jste ho, jak lže někomu jinému? Pak bude lepší zkusit štěstí jinde.

Transparentnost

  • Život potenciálního partnera by měl být pro vás jako otevřená kniha bez tajemství. Měl by vás běžně zvát k účasti na akcích s kamarády, rodinou či kolegy z práce.  Když se zeptáte „Kde jsi byl?“ váš partner by měl odpovědět v klidu a bez obav.

Spolehlivost

  • Jsou důkazy pro skutečnost, že váš potenciální partner dodržuje sliby? Nevěřte někomu, kdo je vágní a nekonkrétní. Je potřeba být obezřetní u lidí, kteří říkají „Prostě mi věř!“, pokud se zeptáte na konkrétní věc. Důvěryhodní lidé nepotřebují říkat, co si máte myslet.

Hodnoty, morálka

  • Chová se váš potenciální partner konzistentně? Vyjadřuje hodnoty, které jsou v souladu s vašimi hodnotami? Pokud se vám nelíbí morální hodnoty potenciálního partnera, raději se vztahu vyhněte.

Důkazy spojenectví

  • Je potenciální partner na vaší straně – i v drobnostech? Potřebujete mít důkazy o tom, že slyší vaše zájmy a bere na ně ohled. Důležité pro vztah je, aby ukazoval nesobeckost.

O Autorovi

Jmenuji se Irena Košíčková, jsem psycholožka. Nabízím psychoterapeutické konzultace a koučink. Moje specializace je kognitivně-behaviorální přístup.

Pracuji jako klinický psycholog v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Prošla jsem odděleními následné péče, akutní péče a krizové intervence. Věnuji se psychologickým vyšetřením, skupinové psychoterapii, individuální psychoterapii. Zároveň jsem se postupně začala věnovat pravidelné systematické psychoterapii s klienty v soukromé praxi.